انفالو هوشمند

انفالو هوشمند

ما بسیار خوشحالیم که اعلام می کنیم که قابلیت انفالو هوشمند در سیستم افزایش فالوور روبوکلیک در دسترس کاربران است.
روبوکلیک چهارشنبه 11 بهمن 1396 1 0

ما بسیار خوشحالیم که اعلام می کنیم که قابلیت انفالو هوشمند در سیستم افزایش فالوور روبوکلیک در دسترس کاربران است.

حالا شما می توانید عملکرد "انفالو" را با دو تنظیمات کنترل کنید: "انفالو سیستم" و "انفالو هوشمند"

حالتی را انتخاب کنید که ربات کاربران را انفالو میکند:

فقط سرویس: فقط کاربرانی را انفالو می کنید که فقط توسط سرویس ما فالو شده اند.

همه : شما تمام کاربران را انفالو می کنید که فالو کرده اید.

اگر میخواهید فقط کسانی را انفالو کنید که شما را فالو نکرده اند، "تیک انفالو هوشمند" را انتخاب کنید.

منبع: روبوکلیک