گروه تعامل اینستاگرام

گروه تعامل اینستاگرام

بر اساس الگوریتم اینستاگرام و با توجه به مخاطبین هدف صفحه تان میتوانید گروه تعاملی تشکیل دهید و از آن بهره های لازم را برای صفحه خود ببرید.
Roboclick جمعه 4 آبان 1397 0 1

گروه تعامل چیست و چه کمکی به صفحه شما میکند؟

گروه های تعامل گروه هایی هستند که صفحاتی با مخاطب هدف یکسان و مشابه ای کنار هم قرار میگیرند و پست های هم را در ساعات اولیه انتشار پست ها لایک و تعامل برقرار میکنند.

همانطور که در جریان هستید با توجه به الگوریتم اینستاگرام پست هایی که توسط افرادی که شما آنها را دنبال میکنید یا با آنها سلایق مشترکی دارید، لایک شوند در صفحه هوم اینستاگرام در رتبه های بالاتری نمایش داده میشوند. همچنین اگر پست لایک شده توسط صفحه ای منتشر شود که شما جز دنبال کنندگان آن صفحه نباشید، پست های منتشر شده شانس این را دارند که در صفحه اکسپلور به شما نمایش داده شوند. 

همین موضوع باعث میشود که پست های همه صفحات داخل گروه برای مخاطبینشان در صفحه هوم در رتبه های بالاتری نمایش داده شوند و همچنینی پست های هر صفحه شانس این را پیدا خواهند کرد که برای دنبال کنندگان دیگر صفحات حاضر در گروه ، در صفحه اکسپلور اینستاگرام نمایش داده شوند.

هر چه صفحه های حاضر در گروه بیشتر باشند و مخاطبین هدف این صفحه ها به هم نزدیک تر باشند تاثیر گروه تعامل برای همه صفحات بیشتر خواهد بود. 

نحوه فعالیت گروه های تعاملی به اینصورت است که ابتدا تمام صفحات حاضر در گروه دیگر صفحات را دنبال میکنند و سپس در زمان های مقرر در گروه حاضر میشوند و پست های دیگر صفحات حاضر در گروه را در دقایق اولیه انتشار ، لایک و با آنها تعامل برقرار میکنند.

نکاتی که باید در گروه های تعامل رعایت شود

1. تمام صفحاتی که در گروه تعامل شرکت میکنند باید یکدیگر را فالو داشته باشند.

2. تمام صفحاتی که قصد شرکت در تعامل را دارند در ساعاتی که از قبل مشخص شده، پست خود را منتشر و لینک آن را در گروه قرار دهند.

3. تمام صفحاتی که در گروه تعامل شرکت میکنند بایدمخاطبین هدف یکسان و یا مشابهی داشته باشند.

این گروه تعاملی را میتوانید با صفحه هایی که مخاطبین هدف مشابهی با شما دارند در خواست کنید که در گروه تعاملی شما شرکت کنند. 

منظور از مخاطبین هدف در اینستاگرام ، به افرادی گفته میشود که قصد دارید پست های منتشر شده شما برای آنها نیز نمایش داده شود.