Insights چیست

Insights چیست

اینستاگرام قابلیتی را برای صفحات بیزینس یا صفحات شخصی بزرگ فعال کرده است که از طریق این قابلیت میتوانند آمار دقیقی از میزان نمایش پست هایشان مشاهده کنند و میزان موفقیت پست هایشان را بسنجند.
Roboclick شنبه 7 مهر 1397 0 0

با یک آموزش دیگر از مجموعه آموزش های اینستاگرام همراه شما هستیم تا در مورد insights اینستاگرام درواقع همان قابلیتی که میتوان آمار دقیقی از میزان نمایش پست هایتان در اینستاگرام را مشاهده کنید. با روبوکلیک همراه باشید...

insights اینستاگرام قابلیتی است که فقط برای پیج های بیزینسی و همچنین پیج های بزرگ شخصی فعال است. این قابلیت امکانی را برای شما فراهم میکند تا شما بتوانید به راحتی آمار دقیقی از میزان نمایش پست هایتان در اینستاگرام را مشاهده کنید و میزان موفقیت پست هایتان را بررسی کنید.

1. همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است؛ برای اینکه بتوانید این آمار را مشاهده کنید کافی است لینک آبی (View Insights) که در زیر هر پست وجود دارد را لمس کنید.

2. فهرستی را مشاهده میکنید که در آن گزینه هایی  وجود دارد که هرکدام از آنها آماری از پست شما را نشان میدهد. که به شرح زیر است:

Profile visits : تعداد کسانی که بعد از دیدن این پست به صفحه شما مراجعه کرده اند.

Website clicks : تعداد بار هایی که بعد از دیدن این پست لینک وبسایت شما لمس شده است.

Emails : تعداد بارهایی که بعد از دیدن این پست لینک ایمیل صفحه شما لمس شده است.

Follows : تعداد کسانی که بعد از دیدن این پست صفحه شما را فالو کرده اند.

Reach : تعداد کسانی که این پست را بصورت تمام صفحه مشاهده کرده اند.

Impressions : تعداد بارهایی که این پست شما در هر حالتی دیده شده است.

From Home : تعداد بارهایی که پست شما در صفحه Home اینستاگرام مشاهده شده است.

From Profile : تعدا بارهایی که پست شما در صفحه Profile مشاهده شده است.

From Explore : تعداد بارهایی که پست شما در صفحه Explore مشاهده شده است.

حتما بخوانید: نمایش آمار دقیق از دنبال کنندگان پست من