Frequency چیست؟

Frequency چیست؟

تناوب یکی از مهمترین عوامل در تحلیل یک استراتژی تولید محتوا در شبکه های اجتماعی میباشد از جمله اینستاگرام
Roboclick پنجشنبه 12 مهر 1397 0 0

Frequency  اصطلاحا به معنای تناوب است و در اینستاگرام به این معنا است که بطور مثال در هر روز به طور متوسط چند پست منتشر میکنید.

زمان های منتشر کردن پست باید بر اساس ساعت های  پر بازدید و باتوجه به دنبال کنندگان هر صفحه ای تعیین شود.

در واقعه روزانه 1 الی 3 پست توصیه میشود، اما این تعداد پست برای صفحه های مختلف بر اساس نوع دنبال کنندگان باید متفاوت باشد. 

بطور مثال: فرض کنید شما روزانه 2 پست را در صفحه اینستاگرامی خود منتشر میکنید، بعد از امتحان کردن تعداد پست های مختلف به این نتیجه خواهید رسید که منتشر کردن 2 پست در روز بیشترین میزان تعامل در صفحه شما را به دنبال دارد و از منتشر کردن پست های بیشتر که تعامل کمتری را برای صفحه شما دارد خوداری میکنیم.

در واقع باید به این نکته توجه کنید که تعداد پست نباید انقدر کم باشد که صفحه شما یه صفحه غیر فعال جلوه کند و نباید تعداد پست های شما انقدر زیاد باشد که پست های شما به درستی دیده نشود.

نکته: کیفیت در تولید محتوا از خیلی مهمتر از کمیت است.

پس فرکانس روزانه صفحه ی خود را طوری تنظیم کنید که بتوانید  محتوای ارزشمندی برای صفحه خود تولید کنید.