استفاده از اینستاگرام به عنوان ویرایشگر عکس

استفاده از اینستاگرام به عنوان ویرایشگر عکس

احتمالاً بهفیلترهای اینستاگرام و قابلیت های ویرایش آن علاقه دارید. اما ممکن است در حال حاضر (یا هیچ وقت)قصد انتشار پست را نداشته باشید...
روبوکلیک پنجشنبه 23 آذر 1396 0 0

استفاده از اینستاگرام به عنوان ویرایشگر عکس

احتمالاً به فیلترهای اینستاگرام و قابلیت های ویرایش آن علاقه دارید. اما ممکن است در حال حاضر (یا هیچ وقت)قصد انتشار پست را نداشته باشید. برای استفاده از اینستاگرام به عنوان یک ویرایشگر عکس، بدون این که پستی منتشر کنید، باید عکس را در حالت هواپیما (airplane mode) به اشتراک بگذارید.

ابتدا مطمئن شوید که گزینه "Save Original Photo" در بخش تنظیمات روشن باشد.

سپس حالت هواپیما را در تلفن همراه خود روشن کنید. پس از این کار، مراحل معمول انتشار پست در اینستاگرام را دنبال کنید: عکس را آپلود کنید، آن را ویرایش کنید و دکمه Share را بزنید. وقتی خطای upload failed را مشاهده کردید، می توانید عکس ویرایش شده را در گالری تلفن خود پیدا کنید.

 منبع: روبوکلیک