تفاوت لحن و آوا در شبکه های اجتماعی

تفاوت لحن و آوا در شبکه های اجتماعی

یکی از مهمترین موضوعاتی که حتما باید در شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام باید به آن توجه کرد داشتن یک آوای ثابت در تمای فعالیت ها و لحنی مشخص برای هریک از فعالیت ها است.
Roboclick چهارشنبه 25 مهر 1397 0 0

با یک آموزش دیگر از مجموعه آموزش های اینستاگرام از روبوکلیک همراه باشید قصد داریم در مورد تفاوت لحن و آوایی که در شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام وجود دارد صحبت کنیم.

داشتن لحنی مشخص و مناسب به شما کمک میکند تا رفتار صفحه شما در شبکه های اجتماعی حالتی یکنواخت و تکراری نداشته باشد. به طور کل انسانی کردن فعالیت ها در شبکه های اجتماعی به افزایش میزان تعامل دنبال کنندگان کمک بسیاری میکند چرا که انسان ها ترجیح میدهند که با انسان ها تعامل کنند تا با کسب و کار ها ، پس در نتیجه باید سعی کنید که در شبکه های اجتماعی رفتاری انسانی داشته باشید.

داشتن آوا در اینستاگرام به چه معناست؟

آوا در واقع نشان دهنده ویژگی های شخصیتی برند شما است. در واقع شما ترجیح میدهید که برند شما رفتار دوستانه ای با مخاطبین داشته باشد یا بالعکس برند شما یک شخصیت جدی و رسمی در رفتار با مخاطبین خود دارد، ویژگی های رفتاری و... آوای برند شما در شبکه های اجتماعی را تشکیل می دهند آوا در تمامی فعالیت های شما در اینستاگرام شامل پست، استوری و... باید یکسان باشد.

لحن در اینستاگرام به چه معناست؟

لحن یک زیر مجموعه از آوا در شبکه های اجتماعی است. در شرایط و محیط های مختلف میتواند با توجه به نوع مخاطبین و محتوای پست متفاوت باشد. به طور مثال لحن پست های شما در شبکه های اجتماعی مختلف و پست های مختلف میتواند متفاوت باشد اما آوا در تمامی شبکه های اجتماعی و پست ها باید یکسان باشد مگر اینکه تصمیم بگیرید آوای برند خود را تغییر دهید.

با یک مثال ساده توضیح میدهم لحن پست های شما هنگامی که در مورد مسائل ناراحت کننده صحبت میکنید باید با لحنی که نسبت به زمان هایی که در مورد یک چیز شگفت انگیز از برند خود یا محصولتان صحبت میکنید متفاوت باشد. اما آوا و ویژگی های شخصیتی برند شما در هر دو حالت باید یکسان باشد به طوری که یا هر دو حالت را بصورت صمیمی و دوستانه بیان کنید  یا هردو حالت را بصورت جدی و رسمی بیان کنید.