محکم تر از قبل شروع کن

محکم تر از قبل شروع کن

تو این وضعیت هرگز نامید نشوید با کمی تمرکز و برنامه ریزی دقیق تر میتوانید موفق شوید، مجموعه روبوکلیک شما را در راه رسیدن به هدفتون کمک میکند.
روبوکلیک پنجشنبه 19 مهر 1397 0 1

شروع كن...
محكم تَر از قبل شروع كن...
هرجا كم اوردي باخودت بگو بيخيال...
محكم تَر از قبل شروع ميكنم...
شروعت اگه واقعا شروع باشه...
آروم آروم طوفاني به پا ميكنه كه تو خوابم نميديدي..

یادمان باشد بهترین ها هم از صفر شروع کردن...