سرعت ربات

سرعت ربات

تنظیم سرعت برای فعالیت شما اجازه می دهد تا انتخاب کنید که سرعت روبوکلیک به طور خودکار از طرف شما، کامنت، فالو یا انفالو حساب ها از طرف شما باشد.
روبوکلیک سه شنبه 24 بهمن 1396 0 0

سرعت فعالیت

تنظیم سرعت برای فعالیت شما اجازه می دهد تا انتخاب کنید که سرعت روبوکلیک به طور خودکار از طرف شما، کامنت، فالو یا انفالو حساب ها از طرف شما باشد.

روبوکلیک تقریبا این تعداد اقدامات را بر روی حساب شما در روز انجام می دهد:

سرعت آهسته - سرعت ایمن (کاربران جدید باید از سرعت آهسته برای ایمنی برای چند روز اول استفاده کنند)

480 لایک (20 لایک در ساعت)
96 کامنت (4 نظر در ساعت)
360 فالو (15 فالو در ساعت)
360 انفالو (15 انفالو در ساعت)

سرعت نرمال- سرعت هوشمند (سرعت توصیه شده پس از 1 هفته استفاده از روبوکلیک)

600 لایک (25 لایک در ساعت)
168 کامنت(7 نظر در ساعت)
480 فالو (20 فالو در ساعت)
480 انفالو (20 انفالو در ساعت)

سرعت سریع - سرعت عالی (سرعت توصیه شده برای حساب های اینستاگرام که از روبوکلیک برای بیش از 2 هفته استفاده کرده اند)

720 لایک (30 لایک در ساعت)
240 کامنت (10 نظر در ساعت)
600 فالو (25 فالو در ساعت)
600 انفالو  (25 انفالو ساعت)

اطلاعات مهم!

برای چند روز اول، به عنوان یک کاربر جدید روبوکلیک، ابتدا باید از سرعت آهسته شروع کنید.   بعد از چند روز  یا پس از یک هفته یا بیشتر به حالت سرعت نرمال بروید.شروع سرعت سریع و سرعت بالا بهترین راه برای افزایش فالوور حساب کاربری اینستاگرام است.

سرعت دستی

کاربران حرفه ای روبوکلیک می توانند از سرعت دستی استفاده کنند تا دقیقا مشخص کنند که چه تعداد عملیات در ساعت برای حساب اینستاگرام خود می خواهند.

لایک در  ساعت
مقدار توصیه شده: 25
مقادیر مجاز: 1-60

کامنت در  ساعت
مقدار توصیه شده: 7
مقادیر مجاز: 1-20


فالو در  ساعت
مقدار توصیه شده: 20
مقادیر مجاز: 1-50


انفالو در  ساعت
مقدار توصیه شده: 20
مقادیر مجاز: 1-50

اطلاعات مهم!

برای کاربران جدید روبوکلیک یا حساب های جدید اینستاگرام استفاده از سرعت دستی توصیه نمی شود.

دامنه تاخیر

دامنه تاخیر به شما کمک خواهد کرد تا تنظیم کنید که چگونه بین فعالیت  شما (لایک، کامنت، فالو یا انفالو) تاخیر انجام شود. این باعث می شود که فعالیت شما طبیعی تر و کمتر به ربات بودن به نظر برسد. ما پیشنهاد می کنیم که محدوده تاخیر را تا 50-60٪ یا حتی بالاتر تنظیم کنید تا بتوانید فعالیت خود را حتی بیشتر تصادفی کنید.

منبع: روبوکلیک