مرتب کردن فیلترهای اینستاگرام

مرتب کردن فیلترهای اینستاگرام

اگر هر روز از اینستاگرام استفاده می کنید، احتمالاً بعضی از فیلترها برای شما محبوب هستند و از برخی دیگر استفاده نمی کنید...
روبوکلیک پنجشنبه 23 آذر 1396 0 0

مرتب کردن فیلترهای اینستاگرام

اگر هر روز از اینستاگرام استفاده می کنید، احتمالاً بعضی از فیلترها برای شما محبوب هستند و از برخی دیگر استفاده نمی کنید. برای این که ویرایش عکس ها آسان تر شود، می توانید فیلترها را در پنجره ویرایش عکس مرتب کنید و آن هایی که هرگز استفاده نمی کنید را مخفی کنید.

برای مرتب یا مخفی کردن فیلترها، یک پست جدید ایجاد کرده و شروع به ویرایش کنید. زمانی که به صفحه فیلترها می رسید، صفحه را به آخرین بخش سمت راست بکشید و روی گزینه "Manage" بزنید.

برای مرتب کردن فیلترها، انگشت خود را بر روی 3 خط خاکستری نگه دارید و آن را به محل مورد نظر خود بکشید. برای مخفی کردن، فیلتر مورد نظررا از حالت انتخاب خارج کنید.

 منبع: روبوکلیک