ارسال دایرکت انبوه اینستاگرام

ارسال دایرکت انبوه اینستاگرام

ارسال دایرکت اینستاگرام باعث معرفی کسب و کار شما بصورت هدفمند میشود
روبوکلیک جمعه 3 اردیبهشت 1400 0 0

ارسال دایرکت اینستاگرام

با رونمایی قابلیت سیستم ارسال دایرکت روبوکلیک دیگر به راحتی با ربات اینستاگرام ما  بدون هیچ اختلال بصورت هدفمند ارسال دایرکت با توجه به لیمیت اینستاگرام داشته باشید.

فعال سازی دایرکت انبوه اینستاگرام

ارسال دایرکت اینستاگرام

ابتدا در سایت روبوکلیک ثبت نام کرده سپس پیج اینستاگرامتان به پنل معرفی نمایید و بعد در بخش تنظیمات قابلیت دایرکت فعال کنید، سپس  هشتگ، لوکیشن یا پیج هدفتون تعریف کنید تا سیستم به اهداف شما ارسال دایرکت انجام دهد.

بعد نصب نرم افزار روبوکلیک در گوشی سپس میتوانید برنامه استارت نمایید در ویدیو زیر نحوه ارسال دایرکت نمایش داده شده است.