امنیت در تلگرام

امنیت در تلگرام

مدیریت نشست های فعال حساب تلگرام، نشست های فعال به معنی دیگر دستگاه هایی است که به حساب شما دسترسی دارند.
روبوکلیک جمعه 17 آذر 1396 0 0

در این قسمت از مقالات امنیت تلگرام می خواهیم مدیریت نشست های فعال حساب تلگرام را آموزش دهیم. نشست های فعال به معنی دیگر دستگاه هایی است که به حساب شما دسترسی دارند.

با این آموزش می توانید دیگر دستگاه ها را از حساب خود بیرون کنید و یا تمام دستگاه های فعال را با یک کلیک بیرون بیاندازید.

ابتدا از منوی تلگرام به بخش Settings رفته و سپس به بخش Privacy and Security بروید.

این دو مرحله در تصویر زیر مشخص شده اند.

در بخش Security گزینه سوم Active Sessions را انتخاب کنید.

در پنجره بعدی به چند گزینه خواهید رسید که در تصویر پایین شرح داده شده است.

اولین قسمت Current Session است که مشخصات دستگاه شما را نشان میدهد.

در پایین دیگر دستگاه های فعال نشان داده شده اند که می توانید با زدن روی آنها از حساب بیرونشان کنید.

خط میانی Terminate All Other Sessionsبرای بیرون کردن یک باره دیگر دستگاه های فعال می باشد.

موفق باشید.

 منبع: روبوکلیک