علت غیر فعال شدن تگ خرید

علت غیر فعال شدن تگ خرید

به دلایل نا مشخصی تگ خرید در اینستاگرام های کاربران ایران غیر فعال شده است با ما همراه باشید
روبوکلیک چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 2 0

غیر فعال شدن تگ خرید

در اوایل اردیبهشت ماه  سال 98 به دلایل نامشخصی کاربرانی ایرانی که دارای تگ خرید بوده اند، به کلی از این قابلیت محروم شدند و به کلی این قابلیت از اپ اینستا آنها غیر فعال شده ، و یا این قابلیت روی گوشی اینستای آنان فعال بوده اما قادر به انجام عملیات لینک گذاری نبوده اند.

چرا تگ خرید غیر فعال شده!

با درخواست های مکرر کاربران، مهندسین روبوکلیک با بررسی موضوع به وجود آمده، به این نتیجه رسیده اند این اختلال در حال حاضر جواب قطعی ندارد و اینستاگرام نیز در این خصوص اطلاعیه اعلام نکرده است

اما با بررسی چندین پیجی که دارای این قابلیت بوده اند متوجه شدیم این قابلیت در بخش تنظیمات فیسبوک مشکلی ندارد، و همه چیز به درستی و بدون مشکل عمل میکند، تنها بخش آن مرتبط به اینستاگرام است

حال با توجه به اختلال های اخیر اینستاگرام انتظار میرود این مشکل نقض فنی اینستاگرام باشد و باید منتظر بمانیم تا اینستاگرام این اختلال را برطرف کند، در ضمن اگر این اختلال برای تحریم  کاربران ایرانی میبود حتما از بخش فیسبوک نیز این قابلیت غیر فعال میشد اما غیر فعال نشده است، و به احتمال زیاد به زودی اینستاگرام این اختلال برطرف میکند