نظارت بر عملکرد ربات اینستاگرام

نظارت بر عملکرد ربات اینستاگرام

گزارش فعالیت تمام اطلاعاتی را که شما نیاز دارید برای نظارت بر فعالیت خودکار خود را در روبوکلیک از جمله مجموع پست هایی که لایک کردید، نظرات، فالو ها و و انفالو ها ، و حتی زمانی که استفاده کرده اید نمایش میدهد.
روبوکلیک یکشنبه 7 مرداد 1397 2 0

نحوه استفاده از گزارش فعالیت ربات

یک نمای کلی از آمار فعالیت خود را با کلیک بر روی گزینه "گزارش" در داشبورد روبوکلیک خود، به یک نمای کلی دسترسی پیدا میکنید.
در صفحه آمار فعالیت شما می توانید تعداد کل اقدامات فعالیت ربات اینستاگرام روبوکلیک را برای حساب کاربری خود مشاهده کنید. همانطور که می دانید، هر بار که فعالیت خود را در صفحه فعالیت خود شروع و توقف می دهید، شمارنده های شما تنظیم مجدد خواهند شد. با این حال، کل اقدامات در صفحه گزارش شما فهرست شده است، مانند: مجموع لایک ها، نظرات، فالو، انفالو ها.


علاوه بر این، صفحه آمار فعالیت ها به شما یک تفکیک دقیق از زمان استفاده شما را می دهد که برای سوابق شما مناسب است.
صفحه گزارش فعالیت، مجموعهای از فالوور های شما را در طول زمان خود که با استفاده از روبوکلیک بدست آورده اید نمایش میدهد.