مدیریت تبلیغات اینستاگرام

مدیریت تبلیغات اینستاگرام

صفر تا صد معرفی صفحه خود را به تیم روبوکلیک بسپارید، اعم از پیدا کردن کاربر هدف و تعامل با آنها برای دیده شدن شما...
روبوکلیک دوشنبه 12 آبان 1399 0 0

مدیریت تبلیغ اینستاگرام

کارشناسان روبوکلیک با روشی جدید صفحه اینستاگرام شما را به مردم معرفی میکنند، ابتدا مخاطب هدفتون از اینستاگرام استخراج کرده سپس با نصب برنامه از سمت ما در گوشی اندروید شما با لیست استخراج شده تعامل لایک، فالو، کامنت و... انجام میشود

هدفمند بودن تبلیغ

این روش کاملا هدفمند است، به طور مثلا شما در کار فروش لوازم دندانپزشکی هستید و میخواهید صفحه شما فقط با دندانپزشکان رو به رو شود در این روش ما فقط دکتر های دندانپزشک را از اینستاگرام استخراج میکنیم و سپس لیست استخراج شده راه به برنامه معرفی میکنیم که با این پیج ها کار تعامل را انجام دهد.

ارسال دایرکت انبوه

زمانی که به این اهداف کار تعامل را انجام دادیم، به لیست استخراج شده امکان ارسال روزانه دایرکت نیز داریم.

تبلیغات هدفمند در کل دنیا

ما این توانایی داریم بصورت هدفمند در کل دنیا و هر منطقه ای  و هر زبانی که بخواهید مخاطب هدف استخراج کنیم و کار تعامل را برایتان انجام دهیم

بدون هیچ اختلال 

در روش جدید تمامی الگوریتم های اینستا رعایت شده و بدون هیچ اختلالی میتوانید بعد نصب برنامه از روش تعامل با کاربران استفاده نمایید.

روبوکلیک همیشه یه قدم در راه کار های تبلیغاتی از همه جلوتر است، پس فرصت را از دست نده و هرچه زودتر روبوکلیکی شو