کسب درآمد اینستاگرام

کسب درآمد اینستاگرام

از طریق لینک کسب درآمد در پنل کاربری خود میتوانید کاربرانی زیاد به سایت معرفی کنید و برای خود کسب درآمد ایجاد کنید
روبوکلیک شنبه 16 دی 1396 0 0

لینک کسب درآمد اینستاگرام در پنل روبوکلیک

شما میتوانید توسط این قابلیت با معرفی لینک معرف خود به دوستان و آشنایان بابت هر خرید کاربر معرفی شده در پنل کاربری خود زمان بصورت اتومات دریافت کنید.(برای کاربران قوی مابه تفاوت نیز واریز میشود)

کافیست لینک معرف خود را کپی کرد و به کاربر مد نظر خود ارسال کنید تا بتواند از طریق لینک شما ثبت نام کند

همانطور که مشاهده میکنید صفحه زیر صفحه معرفی  شده شما میباشد که برای کاربر جدید نمایش داده میشود تا کاربرا در سایت ثبت نام کند

کاربران معرفی شده

در این بخش میتوانید کاربرانی که معرفی کردید مشاهده کنید و از وضعیت فعال یا غیر فعال بودن آنها و همچنین پلان های شارژ خریداری شده  آنها مطلع باشید

موفق و پیروز باشید

 منبع: روبوکلیک