معرفی الگوریتم برنامه روزانه

معرفی الگوریتم برنامه روزانه

همانطور که ممکن است بدانید، اینستاگرام به تازگی برخی از تغییرات را در اپدیت جدید خود انجام داده است، که بعضی از پیج اینستاگرام کاربران وقفه های موقت در فعالیت های خودکار را تجربه میکنند.
روبوکلیک شنبه 18 آذر 1396 0 0

همانطور که ممکن است بدانید، اینستاگرام به تازگی برخی از تغییرات را در اپدیت جدید خود انجام داده است، که بعضی از پیج اینستاگرام کاربران وقفه های موقت در فعالیت های خودکار را تجربه میکنند.

برای کمک به شما، ما یک راه جدید برای فعالیت زمانبندی ربات در پنل کاربری ایجاد کرده ایم.

در گذشته، فعالیت شما در هر ساعت اجرا  میشد. این به این معنی است که تنظیمات سرعت شما در ساعت در حال فعالیت بود و شما میتوانستید با قابلیت زمانبندی ربات فعالیت ربات تعیین کنید.

در حال حاضر، ما برنامه روزانه را معرفی میکنیم، که این ویژگی اجازه می دهد اقدامات شما به صورت تصادفی و طبیعی تر تکمیل شود. 

این بدان معنی است که با تمرکز بر رفتار طبیعی انسان در اینستاگرام، فعالیت شما طبیعی تر خواهد شد.

چگونه از برنامه روزانه استفاده کنید

سپس، در الگوریتم سرعت، برنامه روزانه را انتخاب کنید.

همیشه،  برای اعمال تغییرات جدید خود سپس روی گزینه ثبت کلیک کرده و ربات خاموش و روشن کنید تا تنظیمات اعمال شود.

نکته:

اگر می خواهید دوباره به روش عادی برگردید، از الگوریتم سرعت حالت پیش فرض  را انتخاب کنید.

چگونه برای شما کار می کند؟

لطفا به ما اطلاع دهید که چگونه برنامه روزانه برای شما فعالیت می کند. ما همیشه نوآوری می کنیم و سعی می کنیم بهترین سیستم را برای شما، کاربران، ایجاد کنیم.

بنابراین، ما می خواهیم از شما بشنویم!

 منبع: روبوکلیک