9 قانون و محدودیت اینستاگرام 2021

9 قانون و محدودیت اینستاگرام 2021

اگر قصد دارید یک حساب اینستاگرام ایمن داشته باشید، بسیار مهم است که به قوانینی که اینستاگرام وضع کرده است احترام بگذارید و محدودیت های قانونی اینستاگرام را رعایت کنید.
روبوکلیک چهارشنبه 16 تیر 1400 0 0

اینستاگرام برای کاربرانش یک سرس محدودیت ها قرار داده است که اگر از آن خبر نداشته باشید و رعایت نکنید، اکشن بلاک میشوید و دسترسی تان به یک سری از امکانات محدود میشود. البته این آمار بصورت 100% رسمی بیان نشده است اما اگر سن پیجتان بیشتر از 3 ماه باشد، تعامل بیشتری با مخاطبین پیجتان داشته باشید و مدت زمان آنلاین بودنتان در پیج بیشتر باشد، با سختگیری های کمتری روبه رو میشوید.

قوانین و محدودیت های جدید اینستاگرام

محدودیت هایی که اینستاگرام به آن واکنش نشان می دهد شامل موارد زیر می شود که در ادامه به شرح تعداد مجاز و امن هر کدام میپردازیم :
* محدودیت فالو و آنفالو در روز
* محدودیت لایک در ساعت و روز
* محدودیت کامنت در ساعت و روز
* محدودیت تعداد کاراکتر در بیو
* محدودیت کپشن یا محدودیت تعداد کاراکترهای مجاز برای هر پست
* محدودیت برای هشتگ گذاری
* محدودیت استوری
* محدودیت دایرکت

 محدودیت فالو 

شما به عنوان یک کاربر اینستاگرام، تعداد مجاز فالو در روز 150 تا 200 و در هر ساعت کمتر از 60 پیج را میتوانید فالو کنید و در نهایت تعداد مجاز فالو برای هر پیج 7500 پیج میباشد.

محدودیت آنفالو

تعداد مجاز آنفالو در روز 150 تا 200 ودر هر ساعت کمتر از 50 پیج را میتوانید آنفالو کنید.

محدودیت لایک

تعدا مجاز لایک در ساعت 350 و در ساعت 800 لایک

محدودیت کامنت

 به عنوان یک کاربر شبکه اینستاگرام، تعداد مجاز کامنت در هر ساعت 50 کامنت و همچنین در بازه زمانی ۲۴ ساعته (یک شبانه روز) اجازه گذاشتن 180 تا 200 کامنت را خواهید داشت.

محدودیت بیو اینستاگرام

شما به عنوان یک کاربر شبکه اینستاگرام تنها مجاز به استفاده از ۱۵۰ کاراکتر در بیوی صفحه خود هستید.

محدودیت کپشن

تعداد مجاز کاراکتر در کپشن هر پست 2200 و تعداد ایده آل 138 تا 150 کاراکتر میباشد.

محدودیت هشتگ

به عنوان یک کاربر شبکه اینستاگرام، برای انتشار هر پست حداکثر مجاز به استفاده از ۳۰ هشتگ در پست خواهید بود.

محدودیت استوری

شما به عنوان یک کاربر اینستاگرام میتوانید تا 100 استوری 15 ثانیه ای منتشر کنید، ولی از 100 استوری به بعد اگر مجدد استوری بذارید استوری اول به ترتیب حذف میشوند.

محدودیت دایرکت

تعداد مجاز ارسال دایرکت در یک روز 50 تا 100 میباشد ولی پاسخگویی به دایرکت ها بدون محدودیت میباشد.

نکته آخر

تعداد ارسال پست آزاده ولی باید بهترین ساعات پست گذاری را انتخاب کنید که بهترین نتیجه را بگیرید و نکته مهم این است که یادتان باشد تعداد اقدامات و کارهایی که انجام میدهید بهتر است در هر ساعت بیشتر از 60 تا نباشد.