تبلیغ گیرنده اینستاگرام

تبلیغ گیرنده اینستاگرام

توضیحات تکمیلی در مورد کاربری که به عنوان تبلیغ گیرنده در بخش تبلیغات اینستاگرام در حال فعالیت است
روبوکلیک چهارشنبه 22 آبان 1398 0 0

تبلیغ گیرنده اینستاگرام

تبلیغ گیرنده به کسی گفته میشود که دارای پیج اینستاگرام است حال ممکن است یک یا چندین پیج اینستاگرام داشته باشد و میخواهد از طریق پیج اینستاگرام خود با پذیرفتن  تبلیغات از طریق درخواست های مشتریان تبلیغ های دریافت شده را در پیج خود منتشر کند و از این طریق کسب درآمد داشته باشد.

با انتخاب گزینه تبلیغ گیرنده ابتدا باید اطلاعات مرتبط به پیجتان را به سیستم معرفی نمایید

باید ایدی پیج، دسته بندی، جنسیت مخاطبین پیج ، نوع تبلیغ، قیمت ها، کشور، استان و شهر انتخاب کرده سپس در بخش اسکرین ها از بخش های خواسته شده در اینستاگرام پیجتون اسکرین شات گرفته و آپلود کنید بعد اتمام اپلود ها روی گزینه ثبت کلیک نمایید.

توجه: اسکرین ها اجباری نیست اما برای نمایش انلایز پیجتان به مشتری مورد نیاز است در غیر صورت سیستم امار انلایز پیجتان را به مشتری نمایش نمیدهد و این باعث میشود تبلیغ کمتری دریافت کنید.

نحوه گرفتن اسکرین شات 

برای بخش انلایز باید برای 6 بخش اینستاگرامتان اسکرین شات گرفته و در پنل آپلود نمایید.

1- موقعیت کشور 2- موقعیت شهر 3- جنسیت مخاطبین پیج 4- ایمپرشن و بازدید ها 5- بازدید پست 6- بازدید استوری

ابتدا اپلیکیشن اینستاگرام باز کرده و در سمت راست روی خط چین مشخص شده در عکس کلیک کنید

سپس روی گزینه Insights  کلیک کنید

موقعیت کشور ها

در بخش AUDDIENCE قسمت Top locations روی  Countries انتخاب کنید و سپس روی صفحه بزنید تا درصد کشور ها مشخص شود سپس اسکرین شات گرفته و آنرا در بخش موقعیت کشورها آپلود نمایید.

موقعیت شهر ها

در بخش AUDDIENCE قسمت Top locations روی  Cities انتخاب کنید و سپس روی صفحه بزنید تا درصد شهرها مشخص شود سپس اسکرین شات گرفته و آنرا در بخش موقعیت شهرها آپلود نمایید.

جنسیت مخاطبین پیج

در بخش AUDDIENCE  به پایین رفته سپس در قسمت Gender  اسکرین شات گرفته و آنرا در بخش جنسیت  آپلود نمایید.

ایمپرشن و بازدید کلی

صفحه ACTIVITY  انتخاب کنید و از بخش Reach   و Imperssions  اسکرین شات بگیرید سپس برای بخش ایمپرشن و بازدیدها آپلود نمایید.

اسکرین شات بازدید پست

در صفحه CONTENT  برای بخش بازدید پست از این صفحه اسکرین شات بگیرید و سپس برای بخش بازدید پست آپلود نمایید.

اسکرین شات بازدید استوری

در صفحه CONTENT بخش پایینی آن رفته و روی گزینه See all  انتخاب کنید

سپس از صفحه زیر اسکرین شات گرفته و آن را برای بخش بازدید استوری آپلود نمایید.

بعد اتمام اپلود ها روی گزینه ثبت کلیک کنید

فعال سازی وضعیت پیج اینستاگرام

بعد اضافه شدن پیجتان به سیستم باید کد فعال سازی  که سیستم به شما نمایش میدهد به پیج Roboclick.company  دایرکت نمایید تا سیستم بعد بررسی پیجتان را تایید کند و وضعیت تبلیغات پیجتون فعال شود و در معرض دید مشتریان قرار گیرد.

بعد فعال سازی وضعیت تبلیغ پیجتان حال منتظر بمانید تا سیستم برای سفارش تبلیغات اطلاع رسانی کند. 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اطلاع رسانی تبلیغات به تبلیغ گیرنده ها روی گزینه زیر کلیک کنید:

اطلاع رسانی تبلیغات اینستاگرام