استوری در اینستاگرام یک ابزارجدید بازاریابی

استوری در اینستاگرام یک ابزارجدید بازاریابی

استوری ها امروزه در اینستاگرام یک ابزار جدید بشمار می آیند که بسیار محبوب واقع شده اند که میتوانید از این قابلیت بهترین استفاده کنید
روبوکلیک دوشنبه 15 آبان 1396 0 0

سلام خدمت کاربران گرامی

امروز قصد داریم  بازاریابی استوری اینستاگرام  را بصورت مختصر و مفید  توضیح دهیم.

استوری ها امروزه در اینستاگرام یک ابزار جدید بشمار می آیند که بسیار محبوب واقع شده اند. تقریبا تمامی کاربران ازاین ویژگی استفاده می کنند. این قابلیت درنسخه های جدیداینستاگرام وجود دارد و کاربرانی که از نسخه هایقبلیاستفاده می کنند نمی تواننداز این ابزار بهره ببرند. مارک زاکربرگ اعلام نموده که کاربرانی که ازاستوری استفاده می نمایند روزانه به 300 میلیون نفر رسیده است. این ویژگی یعنی یک ابزاربازاریابی قدرتمند در دنیای مجازی.


اسنپ چت ابتدا این ویژگیرا پیاده سازی نمود و اینستاگرام بعدهابه تقلید او استوری را برای اپلیکیشن خود ایجاد کرد. البته باید استتوس واتس اپ را هم به این مجموعه اضافه کنیم. اسنپ چت نیز اماری ازکاربرانی داد که از ویژگی استوری این اپلیکیشن استفاده می کنند. بنابر گفته مدیران اسنپ چت روزانه 173 میلیون نفراز این قابلیت استفاده می کنند.

کاربرد ویدیوها در اینستاگرام

زاکربرگ در ادامه گفتگوهاش به ویژگی و تاثیر ویدئوها در اینستاگرام نیز اشاره نمود. بگفته زاکربرگ استفاده از قابلیت ویدئوها و استوری سبب گشته کهبازار جدید تبلیغاتیبرایاینستاگرام و کاربران آن بوجود آید که این عمل سبب بهبود کسب و کار در این اپلیکیشن مجازیمی گردد.

از صبر وشکیبایی شما کاربران گرامی تشکر میکنم

منبع: روبوکلیک