تنظیمات سرعت ربات اینستاگرام

تنظیمات سرعت ربات اینستاگرام

با تنظیمات سرعت شما کنترل بیشتری بر سرعت اقدامات روبوکلیک در پنل خود دارید.
روبوکلیک سه شنبه 3 بهمن 1396 0 0

با تنظیمات سرعت شما کنترل بیشتری بر سرعت  اقدامات روبوکلیک در پنل خود دارید.

لطفا به یاد داشته باشید هر بار شما یک حساب کاربری اینستاگرام را به داشبورد خود اضافه می کنید، باید از تنظیمات آهسته برای حداقل چند روز استفاده کنید و به طور مداوم سرعت را افزایش دهید تا اطمینان حاصل شود که حساب کاربری شما امن است.

اطلاعات مهم!

تنظیمات سرعت مقادیر تقریبی هستند و ممکن است همیشه مقدار دقیق اقدامات در هر ساعت را که حساب کاربری شما را نشان می دهد را منعکس کند. هدف و فیلترهایی که انتخاب می کنید می توانند بر روی فعالیت های شما در هر ساعت تاثیر بگذارند، بنابراین برای شما به طور مداوم برای تست تنظیمات جدید آن تنظیمی که بازدهی بیشتری برای پیج شما دارد انتخاب کنید.

تنظیمات پیشفرض  توصیه می شود

آهسته

کاربران جدید باید از سرعت آهسته برای ایمنی برای چند روز اول استفاده کنند! 

نرمال

سرعت توصیه شده پس از 1 هفته استفاده از روبوکلیک.

سریع

سرعت توصیه شده برای حسابهای اینستاگرامی که روبوکلیک را برای مدت بیش از 2 هفته استفاده کرده اند.

تنظیمات سرعت پیشرفته

لایک/ساعت

ما اجازه می دهیم حداکثر 60 لایک در ساعت، که تقریبا برابر با 1440 لایک در روز میباشد.

کامنت/ساعت

ما اجازه می دهد حداکثر 20 نظرات در ساعت، که تقریبا برابر 480 نظرات در روز است.

فالو/ساعت

ما حداکثر 50 فالو در ساعت را اجازه می دهیم که تقریبا برابر 1200 فالو در روز است.

انفالو/ساعت

ما حداکثر 50 انفالو در ساعت را اجازه می دهیم که تقریبا برابر 1200 انفالو در روز است.

دامنه تاخیر

دامنه تاخیر طیف وسیعی از اقدامات شما را در روبوکلیک به تاخیر خواهد گذاشت تا فعالیت شما بیشتر طبیعی و کمتر ربات باشد. ما پیشنهاد می دهیم دامنه تاخیر از 50-60٪ برای کاربرانی که از سرعت آهسته استفاده میکنند و 70-90٪ برای کاربرانی که از سرعت سریع استفاده میکنند.

اطلاعات مهم!

لایک ها، نظرها، فالو و انفالو در ساعت، عملکرد سرعت ربات پیج را نشان میدهد  اگر زمانبندی ربات روشن باشد این فعالیت ها با سرعت بهتری انجام میشود.

کاربران جدید، مراقب باشید و زمانی که ربات پیجتون فعال است فعالیتی کمتر در پیج خود انجام دهید مانند فعالیت دستی فالو،لایکو انفالو  تا ایمنی حسابتان حفظ شود.

سرعتی را انتخاب کنید که برای شما مناسب است

با ربات اینستاگرام  روبوکلیک همه قدرت را برای سفارشی کردن سرعت بر اساس نیازهای حساب کاربری خود دارید.

در صورت تمایل به سوالات در مورد تنظیمات سرعت در نظرات خود به ما اطلاع دهید. ما دوست داریم بدانیم که چه سرعتی برای شما بهتر است.

 منبع: روبوکلیک