افزایش فالوور ایرانی

افزایش فالوور ایرانی

همه کاربران اینستاگرامی امروزه در فکر افزایش فالوور برای پیج خود هستند ما شما را با ربات اینستاگرام هوشمند روبوکلیک آشنا میکنیم تا باعث افزایش فالوور واقعی و هدفمند در اینستاگرام شوید.
روبوکلیک دوشنبه 28 خرداد 1397 0 0

توسط سیستم ربات اینستاگرام روبوکلیک میتوانید از طریق اقدامات فالو، لایک، کامنت، انفالو برای پیج اینستاگرام خود افزایش فالوور واقعی و هدفمند از هر شهری که بخواهید جذب کنید.

افزایش فالوور ایرانی با ربات اینستاگرام

روبوکلیک یک ابزار هوشمند برای حساب کاربری اینستاگرام است. شما هر اقداماتی که بخواهید میتوانید به سیستم روبوکلیک بگویید تا برایتان انجام بدهد و روبوکلیک به خوبی این کارها را انجام میدهد در واقع درست مثل یه انسان در اینستاگرام رفتار می کند.

روبوکلیک سیستم فالوور فیک نیست بلکه با لایک کردن عکس های دیگران، اظهار نظر در مورد عکس های دیگران، یک روش طبیعی برای ارتباط با افراد مرتبط در اینستاگرام است. که از این طریق میتواند باعث معرفی شدن و افزایش فالوور ایرانی شود.

روش های افزایش فالوور ایرانی

شما می توانید انتخاب کنید که روبوکلیک به چه صورت با کاربران و محتوای آنها ارتباط برقرر کند.

روبوکلیک میتواند عکس ها و ویدیو های که در اینستاگرام توسط کاربران اینستاگرامی به اشتراک گذاشته شده است را لایک کند. و با این کار برای کاربران نوتیفیکیشن ارسال میشود که شما آنها را لایک یا فالو کرده اید.

لایک در ربات اینستاگرام

روش هایی که در آن روبوکلیک می تواند به جای شما در اینستاگرام عکس ها یا ویدیو ها  را لایک کند:

از طریق هشتگ ها
از طریق موقعیت ها
از طریق فالوور های پیج هدفتان / فالویینگ های پیج هدف یا فالویینگ خودتان
از طریق لایک یا  نظرات برای پست های پیج هدف یا افرادی که برای پیج شما لایک یا کامنت فرستادن

روبوکلیک می تواند عکس ها و فیلم ها را از طرف شما نظر دهد. شما میتوانید کامنت های پیشفرض خود را تعیین کنید که در واقع چه کامنت هایی ارسال شود تا اطمینان حاصل شود که فعالیت روبوکلیک شما طبیعی است.

کامنت ها در ربات اینستاگرام

روش هایی که در آن روبوکلیک می تواند به جای شما در اینستاگرام عکس ها یا ویدیو ها  کامنت ارسال کند:

از طریق هشتگ ها
از طریق موقعیت ها
از طریق فالوور های پیج هدفتان / فالویینگ های پیج هدف یا فالویینگ خودتان
از طریق لایک یا  نظرات برای پست های پیج هدف یا افرادی که برای پیج شما لایک یا کامنت فرستادن

روبوکلیک می تواند کاربران را از طرف شما با استفاده از حساب کاربری اینستاگرامتان فالو کند. خدمات ما به شما طیف گسترده ای از راه هایی را برای فالو کردن کاربران ارائه می دهد.

فالوها در ربات اینستاگرام

روش هایی که در آن روبوکلیک می تواند به جای شما در اینستاگرام فالو کند:

از طریق هشتگ ها
از طریق موقعیت ها
از طریق فالوور های پیج هدفتان / فالویینگ های پیج هدف یا فالویینگ خودتان
از طریق لایک یا  نظرات برای پست های پیج هدف یا افرادی که برای پیج شما لایک یا کامنت فرستادن

روبوکلیک می تواند کاربران را از طرف شما از طریق حساب کاربری اینستاگرمتان انفالو کند. پس از آن یک راه مهم برای انفالو کردن حسابهایی است که دنبال می کنید، بنابراین می توانید به دنبال موارد بیشتری بروید.

انفالو در ربات اینستاگرام

روش هایی که در آن روبوکلیک می تواند به جای شما در اینستاگرام انفالو کند:

انفالو کردن کاربرانی که تنها توسط روبوکلیک فالو شده اند.
انفالو کردن تمامی فالویینگ های شما

شما می توانید فعالیت ناخوشایند انفالو خود را تغییر دهید تا فقط کسانی را که شما را فالو نکردن انفالو کنید با استفاده از انفالو هوشمند روبوکلیک میتوانید استفاده کنید.

فیلتر های افزایش فالوور ایرانی

شما از طریق بخش هدف گذاری میتوانید مشخص کنید که افزایش فالوور  شما به چه طریقی باشد

هشتگ اینستاگرام ، موقعیت اینستاگرام ، پیج های اینستاگرام و فالویینگ پیج ها اینستاگرامی

هشتگ اینستاگرام

یکی از روش های هدفمند افزایش فالوور جذب کاربر از طریق هشتگ میباشد که میتوانید با هدف دادن هشتگ ها مرتبط به کارتان مخاطب هدفمند جذب کنید.

بعد از فعال کردن گزینه تگ ها به سراغ اضافه کردن هشتگ در پنل میرویم، و چون هدفمان افزایش فالوور ایرانی است هشتگ های فارسی هم هدف بدهید در این حالت افرادی که از هشتگ های زیر برای پست اینستاگرام خود استفاده کرده اند پیجمان توسط روبوکلیک برای آن افراد فالو و لایک و کامنت میفرستند(در صورتی که این قابلیت ها فعال باشد) با این روش ما در حال معرفی شدن به اهداف هستیم و سبب افزایش فالوور ایرانی میشویم.

موقعیت اینستاگرام

یکی از روش های هدفمند افزایش فالوور جذب کاربر از طریق موقعیت ها میباشد که میتوانید با هدف دادن موقعیت مرتبط به کارتان مخاطب هدفمند جذب کنید.

بعد از فعال کردن گزینه موقعیت به سراغ اضافه کردن موقعیت در پنل میرویم، و موقعیت های منطقه و شهرمان را هدف میدهیم در این حالت افرادی که از موقعیت های زیر برای پست اینستاگرام خود استفاده کرده اند پیجمان توسط روبوکلیک برای آن افراد فالو و لایک و کامنت میفرستند(در صورتی که این قابلیت ها فعال باشد) با این روش ما در حال معرفی شدن به اهداف هستیم و سبب افزایش فالوور میشویم.

پیج های اینستاگرام

یکی از روش های هدفمند افزایش فالوور جذب کاربر از طریق پیج های رقیبان و با کیفیت میباشد که میتوانید با هدف دادن این پیج ها فالوور زیادی را جذب کنیم.

فالوور ها

در حالت اکانت دیگران یعنی اینکه فالوور های پیج هدف فالو ، لایک  و کامنت بشوند

درحالت اکانت خودم  یعنی اینکه فالوور هایی که پیج ما را فالو کردن فالو ، لایک  و کامنت بشوند

درحالت همه  یعنی اینکه دو حالت بالا که توضیح دادیم فالو ، لایک  و کامنت بشوند

در حالت  -  یعنی اینکه آن بخش غیر فعال باشد

در تصویر بالا علاوه برای هدف دادن موقعیت ها و تگ ها فالوور های پیج های هدف نیز هدف دادیم، و 4 بخش فالوور ها، فالویینگ ها، لایک کننده ها و کامنت دهندگان از همدیگر مستقل عمل میکنند.مثلا برای فالوور ها اگر اقدامات لایک فالو و کامنت فعال باشد این 3 قابلیت در بخش فالوور ها فعالیت میکند.


کامنت دهندگان

در حالت پست های دیگران یعنی اینکه کامنت دهندگان پست های نام کاربری که در پنل اضافه کردیم  فالو ، لایک  و کامنت بشوند

در حالت پست های خودم  یعنی اینکه افرادی که برای پست های ما را کامنت ارسال کردن سیستم آنها را  فالو ، لایک  و کامنت ارسال کند.

در حالت همه  یعنی اینکه دو حالت بالا که توضیح دادیم فالو ، لایک  و کامنت بشوند

در حالت  -  یعنی اینکه آن بخش غیر فعال باشد

لایک کنندگان

در حالت پست های دیگران یعنی اینکه لایک کنندگان پست های نام کاربری که در پنل اضافه کردیم  فالو ، لایک  و کامنت بشوند

در حالت پست های خودم  یعنی اینکه افرادی که برای پست های ما را لایک کردن سیستم آنها را  فالو ، لایک  و کامنت ارسال کند.

در حالت همه  یعنی اینکه دو حالت بالا که توضیح دادیم فالو ، لایک  و کامنت بشوند

در حالت  -  یعنی اینکه آن بخش غیر فعال باشد

فالویینگ ها

در حالت اکانت دیگران یعنی اینکه فالویینگ های  پیج هدف فالو ، لایک  و کامنت بشوند

در حالت اکانت خودم  یعنی اینکه فالویینگ های خودمان  فالو ، لایک  و کامنت بشوند

در حالت همه  یعنی اینکه دو حالت بالا که توضیح دادیم فالو ، لایک  و کامنت بشوند

در حالت  -  یعنی اینکه آن بخش غیر فعال باشد

نتیجه گیری

شما با توضیحات داده شده میتوانید به راحتی از هر موقعیت مکانی و شهری در ایران که بخواهید افزایش فالوور ایرانی واقعی داشته باشید

منبع: روبوکلیک