بهبود پروفایل اینستاگرام

بهبود پروفایل اینستاگرام

اینستاگرام با تغییراتی در نمایه اینستاگرام طی هفته های آینده سخن گفت. طبق گفته اینستاگرام این تغیییرات در مرحله آزمایش است.
Roboclick جمعه 2 آذر 1397 0 0

تغییرات جدید پروفایل اینستاگرام در هفته های آتی

اینستاگرام سعی دارد روش هایی را معرفی کند تا شما بهتر بتوانید با افرادی که آنها را میشناسید ار تباط برقرار کنید. درواقع قصد دارد پروفایل یا نمایه اینستاگرام را در قالب ساده تر اعمال کند. 

اینستاگرام قصد دارد در هفته های آینده ویژگی های جدیدی در نمایه اینستاگرام اعمال کند، از جمله تغییرات در آیکونها، دکمهها و نحوه حرکت بین زبانهها را مشاهده کنید، طبق گفته اینستاگرام عکسها و فیلمهایی که در شبکه خود به اشتراک گذاشته اید، تغییر نخواهند کرد.

نمونه هایی از تغییرات بالقوه نمایه Instagram را در تصویر زیر مشاهده میکنید:

طبق گفته اینستاگرام این تغییرات در مرحله آزمایش است.