چگونه حساب تلگرام شما مسدود میشود؟

چگونه حساب تلگرام شما مسدود میشود؟

در این مقاله میخواهیم علت محدود شدن حساب تلگرام را شرح دهیم. سرویس تلگرام، سیاست کاربر پسندانهدارد و تا جایی که ممکن است سعی میکند آسایش کاربران خود را تامین کند.
روبوکلیک یکشنبه 19 آذر 1396 0 0

در این مقاله میخواهیم علت محدود شدن حساب تلگرام را شرح دهیم. سرویس تلگرام، سیاست کاربر پسندانهدارد و تا جایی که ممکن است سعی میکند آسایش کاربران خود را تامین کند.

چگونه حساب تلگرام شمامسدود میشود؟ 

در صورتی که برای کاربرانی که شماره شما را ذخیره نکرده باشند پیام بفرستید،متنی در صفحه چت نمایش داده میشود که اگر کاربر پیام شما را ناخواسته بداند، شما را ریپورت میکند و پیام شما اسپم یا هرزنامه تلقی میشود.

سیستم تلگرام نیز شما را محدود میکند و دیگر نمی توانید به کسانی که شماره تان را ذخیره نکرده باشند، پیام بفرستید.

همچنین موقعی که کاربر به گروه یا کانالی اضافی میشود، گزینه گزارش اسپم نمایش داده میشود. پس ممکن است که ریپورت شدن اکانت شما بخاطر اضافه کردن کاربران به کانال و گروه هایی باشد که برای آنها ناخوشایند باشد.

از کجا بفهمیم که حساب تلگرام ما ریپورت شده است؟

در مقاله قبل ربات چک کننده وضعیت ریپورت بودن را معرفی کردیم، با مراجعه به این روبات از ریپورت بودن یا نبودن اکانت مطلع شوید.

در این مقاله میخواهیم علت محدود شدن حساب تلگرام را شرح دهیم. سرویس تلگرام، سیاست کاربر پسندانهدارد و تا جایی که ممکن است سعی میکند آسایش کاربران خود را تامین کند.

چگونه حساب تلگرام شمامسدود میشود؟ 

در صورتی که برای کاربرانی که شماره شما را ذخیره نکرده باشند پیام بفرستید،متنی در صفحه چت نمایش داده میشود که اگر کاربر پیام شما را ناخواسته بداند، شما را ریپورت میکند و پیام شما اسپم یا هرزنامه تلقی میشود.

سیستم تلگرام نیز شما را محدود میکند و دیگر نمی توانید به کسانی که شماره تان را ذخیره نکرده باشند، پیام بفرستید.

همچنین موقعی که کاربر به گروه یا کانالی اضافی میشود، گزینه گزارش اسپم نمایش داده میشود. پس ممکن است که ریپورت شدن اکانت شما بخاطر اضافه کردن کاربران به کانال و گروه هایی باشد که برای آنها ناخوشایند باشد.


از کجا بفهمیم که حساب تلگرام ما ریپورت شده است؟

در مقاله قبل ربات چک کننده وضعیت ریپورت بودن را معرفی کردیم، با مراجعه به این روبات از ریپورت بودن یا نبودن اکانت مطلع شوید

منبع: روبوکلیک
.