محدودیت جغرافیایی در اینستاگرام

محدودیت جغرافیایی در اینستاگرام

به تازگی اینستاگرام ویژگی جدیدی را افزوده است که افراد می توانند مشخص کنند کاربران کدام کشورها بتوانند پست های آنها را مشاهده کنند.
Roboclick دوشنبه 2 مهر 1397 0 0

اینستاگرام به تازگی از قابلیتی رو نمایی کرده است که به وسیله آن می توان نمایش محتوای پیج ها را برای کاربران کشورهای خاصی محدود کرد. با روبوکلیک همراه باشید تا به بررسی این قابلیت بپردازیم...

این قابلیت به این صورت است که کاربران اینستاگرام می توانند تعیین کنند کاربران کدام کشورها بتوانند پست های آنها را ببینند و کاربران سایر کشورها نمی توانند پست ها را مشاهده کنند همچنین باید گفت این محدودیت را می توان برای استوری ها هم اعمال کرد.

اما این قابلیت تا چه اندازه کاربرد دارد موضوعی است قابل بحث. مسلمأ هدف اینستاگرام از اعمال این قابلیت برای کمک به کسب و کارهای بزرگی است که ناگزیرند برای دسترسی به بعضی از مشتریان خود در کشورهای مختلف ناچار به ساخت چندین حساب کاربری می‌شوند. بنابراین با امکان محدودسازی پست‌ها به کشورهای مختلف، دیگر نیاز به ساخت حساب‌های مجزا نیست. 

گفته می شود این قابلیت در حال حاضر در مرحله آزمایشی میباشد.  اما با توجه به مزایایی که این قابلیت برای کسب و کارها به همراه دارد، این موضوع برای همه فعال میشود.