گزارش فعالیت ربات اینستاگرام

گزارش فعالیت ربات اینستاگرام

توسط سیستم گزارش گیری روبوکلیک بصورت لحظه ای فعالیت و عملکرد سیستم ربات اینستاگرام روبوکلیک مشاهده کنید
روبوکلیک یکشنبه 8 بهمن 1396 0 0


تیم روبوکلیک به سختی کار می کند تا این ویژگی جدید و پیش بینی شده را منتشر کند.

در حال حاضر،توسط ربات اینستاگرام روبوکلیک شما میتوانید بر تمامی اقدامات اکانت اینستاگرام خود کنترل کاملی داشته باشید. ثبت فعالیت نشان می دهد تمام فعالیت هایی که توسط حساب کاربری شما انجام شده است، به طوری که شما به وضوح می توانید ببینید که این فقط اعداد در صفحه فعالیت شما نیست. این تعاملات واقعی و هدفمند ساخته شده توسط سرویس ما است.

البته، گزارش هم به شما نشان می دهدکه چگونه در حال فعالیت هستید و با چه رسانه دارید ارتباط برقرار می کنید،  و شما توسط بخش گزارش میتوانید عملکرد لحظه به لحظه ربات را مشاهد کنید که چه فعالیتی انجام میدهد.

پس برای چی منتظری؟! فقط به صفحه پنل کاربری پیج خود بروید و روی گزینه «گزارش» کلیک کنید!

به روز رسانی: این ویژگی هنوز در حال توسعه است و در حال حاضر شما دسترسی به اولین نسخه آزمایشی خود را دارید.

 منبع: روبوکلیک